Bulgarian German English  
 

 

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР ЗА 21 ВЕК

    "Гарант "- АД е създаден през 1964 година, като завод за производство на спирачни цилиндри. Впоследствие разширява производствената си програма с изделията от този каталог.
    Преминал през различни форми и обединения в момента е Акционерно дружество с предмет на дейност разработка и производство на машиностроителни изделия, и търговия в страната и чужбина. Управлението се осъществява от Съвет на Директорите. Единият от тях е избран за Изпълнителен Директор. Техните права и задължения са определени от Устава на Акционерното дружество и Търговския закон.
    Дружеството има технически отдел, който има голям опит и възможности за разработване на конструктивна документация на изделия по задание или мостра на клиента.
    Разполагаме с галваничен, термичен и бояджийски участъци, които гарантират добрия външен вид на изделията, инструментален участък и машини, които дават необходимата точност за изработване на машиностроителни изделия.
    Продаваме наша продукция в много страни, напр.: Унгария, Полша, Германия, Италия, Турция, Русия, Украина, Латвия, Литва, Румъния, Канада и др.
    Бяла Слатина е разположена на 50 km от гр. Враца, на 60 km от гр. Плевен, на 150 km от гр. София и на 366 km от гр. Варна.


„Гарант” АД започна изпълнение на Договор по проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020“


3ТММ-02-8/20.10.2011 „Технологично обновление за повишаване конкурентоспособността на Гарант АД”

 

Copyright © 2003 | Гарант АД | e-mail: garant_bsl@mbox.contact.bg webdesign & hosting